FAQs

Ezen az oldalon olyan egyszerű, vagy kevésbé egyszerű kérdéseket szedtem össze, amik egy cikket, bejegyzést nem érnek meg, de a bemutatott rövid parancs, script, vagy egyéb téma érdekes lehet másnak is.  

Arch linux

A paru alap esetben kilistázza minden telepítendő AUR csomag makefile-át, ami zavaró lehet, mert egyesével kell leokézni, hogy mehet. Ha a /etc/paru.conf-ba beírod, hogy SkipReview és nem fogja ezt a sok esetben idegesítő kiíratást tenni. Ha pedig csak az adott paru menetre akarod letiltani a listázást, akkor a –skipreview kapcsoló lesz a megfelelő.
Category: Arch linux

Az Arcolinux alapesetben nem teszi fel a Libreoffic csomagokat, így nekünk kell ezt megtenni.

sudo pacman -S libreoffice-fresh

A magyarítás:

sudo pacman -S libreoffice-fresh-hu
Helyesírás:

sudo pacman -S hunspell hunspell-hu

Elválasztás:

sudo pacman -S hyphen hyphen-hu

Szinonima szótár:

sudo pacman -S libmythes mythes-hu

Ha valami nem megy, használd az ArchWiki csodálatos erejét!

Category: Arch linux

Akinek a böngészője a bal oldalon villódzna azoknak ajánlom a

–use-gl=desktop vagy

–use-cmd-decoder=Validating

argumentumok valamelyikét az indító  parancs után beilleszteni.

Pld: chorme –use-gl=desktop

A tippet a MagyArch egyik fejlesztője krive001 adta. Köszönet érte, nekem megjavult töle.

 

 

Category: Arch linux

Az Arch alapú rendszerek a pacman programot használják a csomagok kezelésére. Ezzel telepítünk, törlünk vagy szerzünk információt a programokról. Bár jellemzően kezdeti időben grafikus felületen telepítünk programokat, de mindenképp érdemes megismerkedni a terminális, parancssori csomagkezelés alapjaival. Ezekkel hatékonyan elvégezni a munkánkat.
Rendszergazdai jog kell, azaz vagy rendszergazdaként (root) lépsz be, vagy a parancs elé teszed a sudo-t.

Gyors frissítés, adatbázis frissítéssel

pacman -Syyu

A paranccsal az Arch Linux rendszeredet frissíted, előbb az adatbázist, majd a rendszert frissíti, kérdés nélkül. Így egy sor begépelésével, és a jelszavaddal a lehető legfrissebb Arch Linux rendszerre frissíthetsz. Rendszergazdai jog kell, azaz vagy rendszergazdaként (root) lépsz be, vagy a parancs elé teszed a sudo-t.

Keresés:

pacman -Ss kulcsszó

Az adatbázisban keres a megadott kulcsszóra, így megtudhatod a tárolókban lévő programcsomag teljes, pontos nevét és egyéb adatokat is közöl.

Telepítés:

pacman -S programneve

Egy program telepítése ezzel a legegyszerűbb. A név megadása után ellenőrzi annak meglétét, és a megfelelő függőségekkel is felajánlja telepítésre. Majd rákérdez, hogy valóban telepíteni akarod, engedélyezés után fut le.

Csak a telepített csomagok közt keres:

pacman -Qs kulcsszó

A telepített programok közt keres, és azokról ad információt.

Infó szerzés:

pacman -Si programnév

Teljes körű információt ad az adott csomagról. Hasznos, és informatív.

Törlés:

pacman -R programnév

A telepítés ellentétje. A megadott csomagot távolítja el.

Helyi fájlból telepítés

pacman -U elérési út/programnév.tar.gz

Internetről letöltött Arch Linuxhoz készült csomagok helyi telepítése. Ilyen esetben is ellenőrzi a függőségeket, és telepíti őket.

Árva csomagok eltávolítása:

pacman -Rns $(pacman -Qtdq)

Bár az Arch Linux csomagkezelése precíz, de előfordulhat, hogy program törlés után egyes függőségként felkerült csomagok nem törlődnek. Ezeket érdemes eltávolítani a fenti paranccsal.
Ha nincs olyan csomag, amit el kell távolítani egy „hibaüzenettel” lép ki: hiba: nincs megadva egyetlen cél sem (használja a ‘-h’-t segítségért). Ez termesztés, hiszen a pacman -Qtdq nem talált árva csomagot, így a pacman -Rns úgy értelmezi, hogy nem kapott megfelelő eltávolítandó csomagnevet. Bár hibajel, de nyugodtan léphetünk tovább.

A pacman rendszergazdai jogot vár el. Így használatakor kiemelten figyeljünk a pontos munkára!

Category: Arch linux

CLI

sudo woeusb --target-filesystem NTFS --device Windows.10xxxx.iso /dev/sdX

sdX – az X-et le kell cserélni a pontos célra

Windows.10xxxx.iso – pontos nevét kell megadni az ISO-nak. Én nemes egyszerűséggel átnevezném 1.iso-ra és nem lesz elütés 🙂

Nyilván felülírja majd z USB-n lévő minden adatot, így ésszel kell használni!

 

 

 

 

Category: CLI

rnm

honlapja:

https://neurobin.org/projects/softwares/unix/rnm/#usage

Category: CLI

Ha sok különleges karaktert kell egy sed-del való szövegmanipulálásnál levédeni \-el, akkor megfontolandó a

rpl

program használata. A sok különleges karakter levédése helyett

rpl "amit cserélni akarok" "amire cserélni akarom" fájlneve

megoldást használhatjuk.

Köszönet krive001 kollégának a discord csatornán!

Category: CLI
find -maxdepth 1 -type d -not -name . -exec zip -r '{}'.zip '{}' \;

Betömöríti az összes alkönyvtárat – külön, külön  – abban a könyvtárban, amiből indítod. A könyvtárak neve lesz a tömörítvény neve.

Category: CLI

Sok esetben zavaró, ha az insert billentyűt véletlenül lenyomod, és felülírási módba kapcsol a szövegszerkesztő. Ezt le lehet tiltani.

Előbb a kódját kell megkeresni:

xmodmap -pke | grep -i insert 

Nálam a kimenete:

keycode  90 = KP_Insert KP_0 KP_Insert KP_0
keycode 118 = Insert NoSymbol Insert

Majd:
xmodmap -e “keycode 118 =”

Ha pedig folyamatosan tiltani akarsz, akkor az autostart-ba rakd bele.

Category: CLI

!/bin/bash
NEV=Mint
URL=https://linuxmint.hu/forum/manjaro-mar-nepszerubb-mint-a-linux-mint
for (( ; ; )); do
mv $NEV”_new”.html $NEV”_old”.html 2> /dev/null
curl $URL -L –compressed -s > $NEV”_new”.html
DIFF_OUTPUT=”$(diff $NEV”_new”.html $NEV”_old”.html)”
if [ “0” != “${#DIFF_OUTPUT}” ];
then
kdialog –msgbox “A(z) $NEV megváltozott.”
else
exit
fi
done

Category: CLI

Hardver

Tizedmásodpercenként kijelzi folyamatosan az összes CPU szál sebességét:

watch -n.1 "cat /proc/cpuinfo | grep "^[c]pu MHz""

Ha így nem megy, akkor:

watch -n.1 "cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu MHz'"

a -n utáni értéket növelve ritkábban kérdezi le az adatokat.

Hasonló cikk:

CPU speed kijelzése

Category: Hardver

Multimédia

Ha az adott könyvtárban futtatod kilistázza az benne lévő videofájlokat, azok egyedi hosszát, a végén összesíti azt.

#!/bin/bash
mysep="======================================================================================"
mysmallsep="--------------------------------------------------------------------------------------"
if [ -n "$1" ];then
mypath="$1"
else
mypath="$(pwd)"
fi
declare -a my_path_array
get_duration(){
/usr/bin/ffprobe "$1" 2>&1 | grep Duration | awk -F[:,] '{print int($2*3600+$3*60+$4)}'
}
print_duration(){
awk -v var="$1" 'BEGIN {print int(var/3600)"Hr "int((var%3600)/60)"Min "int(var%60)"Sec "}'
}
execute_it_now(){
echo -e "Video File\t\tVideo Duration"
echo $mysep
echo "$1"
echo $mysmallsep
j=0
for i in "$1"/{*.mp4,*.mkv,*.avi,*.flv} ## Put the existing video file extension you have
do
if [[ "$(get_duration "$i")" -ne "0" ]];then
echo -e "$(basename "$i")\t$(tput setaf 2)$(print_duration $(get_duration "$i"))$(tput sgr0)"
fi
let j=j+$(get_duration "$i") 2>/dev/null
done
echo $mysep
echo "Total Duration $(tput setaf 1)$(print_duration $j)$(tput sgr0)"
}
execute_these_now(){
for i in "$1"/{*.mp4,*.mkv,*.avi,*.flv} ## Put the existing video file extension you have
do
if [[ "$(get_duration "$i")" -ne "0" ]];then
echo -e "$(basename "$i")\t$(tput setaf 2)$(print_duration $(get_duration "$i"))$(tput sgr0)"
fi
done
}
add_these_now(){
j=0;
for i in "$1"/{*.mp4,*.mkv,*.avi,*.flv} ## Put the existing video file extension you have
do
let j=j+$(get_duration "$i") 2>/dev/null
done
echo $j
}
case "$2" in
-R|-r|-recursive|--recursive) 
tmp=$(find $mypath -type d | xargs)
my_path_array=( $tmp )
echo -e "Video File\t\tVideo Duration"
echo $mysep
k=0;
for indx in $(seq ${#my_path_array[@]})
do
echo ${my_path_array[$(($indx-1))]}
echo $mysmallsep
execute_these_now ${my_path_array[$(($indx-1))]}
let k=k+$(add_these_now ${my_path_array[$(($indx-1))]})
done
echo $mysep
echo "Total Duration $(tput setaf 1)$(print_duration $k)$(tput sgr0)"
;;
*) 
execute_it_now $mypath
;;
esac
Category: Multimédia

NVim

Az alap:

Nornal módban u az undo (visszavonás) funkció.
Ami addig működik, amíg a fájlt be nem zárjuk. Az alábbi megoldás lehetővé teszi, hogy bezárás, és újranyitás után is megmaradjanak az undo információk. Így gyakorlatilag bármeddig visszaléptethetünk a visszavonással.

vimrcbe:

set undofile
set undodir=~/.vim/undodir

Az undo file könyvtára, amely lehet tetszőleges, de létező könyvtár.

A help: :h undo-persistance

Köszönet Adam McReady-ne, aki a doksikat fordítja: (git: 4dd4m/VimDocHU)

Category: NVim