FAQs

Ezen az oldalon olyan egyszerű, vagy kevésbé egyszerű kérdéseket szedtem össze, amik egy cikket, bejegyzést nem érnek meg, de a bemutatott rövid parancs, script, vagy egyéb téma érdekes lehet másnak is.  

Ha az adott könyvtárban futtatod kilistázza az benne lévő videofájlokat, azok egyedi hosszát, a végén összesíti azt.
#!/bin/bash
mysep="======================================================================================"
mysmallsep="--------------------------------------------------------------------------------------"
if [ -n "$1" ];then
mypath="$1"
else
mypath="$(pwd)"
fi
declare -a my_path_array
get_duration(){
/usr/bin/ffprobe "$1" 2>&1 | grep Duration | awk -F[:,] '{print int($2*3600+$3*60+$4)}'
}
print_duration(){
awk -v var="$1" 'BEGIN {print int(var/3600)"Hr "int((var%3600)/60)"Min "int(var%60)"Sec "}'
}
execute_it_now(){
echo -e "Video File\t\tVideo Duration"
echo $mysep
echo "$1"
echo $mysmallsep
j=0
for i in "$1"/{*.mp4,*.mkv,*.avi,*.flv} ## Put the existing video file extension you have
do
if [[ "$(get_duration "$i")" -ne "0" ]];then
echo -e "$(basename "$i")\t$(tput setaf 2)$(print_duration $(get_duration "$i"))$(tput sgr0)"
fi
let j=j+$(get_duration "$i") 2>/dev/null
done
echo $mysep
echo "Total Duration $(tput setaf 1)$(print_duration $j)$(tput sgr0)"
}
execute_these_now(){
for i in "$1"/{*.mp4,*.mkv,*.avi,*.flv} ## Put the existing video file extension you have
do
if [[ "$(get_duration "$i")" -ne "0" ]];then
echo -e "$(basename "$i")\t$(tput setaf 2)$(print_duration $(get_duration "$i"))$(tput sgr0)"
fi
done
}
add_these_now(){
j=0;
for i in "$1"/{*.mp4,*.mkv,*.avi,*.flv} ## Put the existing video file extension you have
do
let j=j+$(get_duration "$i") 2>/dev/null
done
echo $j
}
case "$2" in
-R|-r|-recursive|--recursive) 
tmp=$(find $mypath -type d | xargs)
my_path_array=( $tmp )
echo -e "Video File\t\tVideo Duration"
echo $mysep
k=0;
for indx in $(seq ${#my_path_array[@]})
do
echo ${my_path_array[$(($indx-1))]}
echo $mysmallsep
execute_these_now ${my_path_array[$(($indx-1))]}
let k=k+$(add_these_now ${my_path_array[$(($indx-1))]})
done
echo $mysep
echo "Total Duration $(tput setaf 1)$(print_duration $k)$(tput sgr0)"
;;
*) 
execute_it_now $mypath
;;
esac
Category: Multimédia