Összes alkönyvtár tömörítése külön

find -maxdepth 1 -type d -not -name . -exec zip -r '{}'.zip '{}' \;

Betömöríti az összes alkönyvtárat – külön, külön  – abban a könyvtárban, amiből indítod. A könyvtárak neve lesz a tömörítvény neve.

Category: CLI